TAXATIEPRO.NL

Bouwkundige keuring 

Bouwkundige keuring bij aankoop van uw nieuwe woning. Weet wat u koopt. Dat is echt belangrijk! Wij geven u inzicht in de onderhoudskosten die u direct moet maken en op langere termijn. Dan kunt u daar rekening mee houden. We beoordelen uw toekomstige woning visueel op verschillende onderdelen. Van de fundering tot de muren, het dak en alles wat daartussen zit. Het kan zijn dat aanvullend onderzoek nodig is naar bijvoorbeeld houtworm of boktor, de riolering of verborgen vocht. Als dat zo is, overleggen en regelen we dat. Dan kunt u een betere afweging maken.

Aankoop
Verkoop

Bouwkundige keuring bij verkoop van uw woning. De koper van uw huis zal een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Als zij problemen vinden die eerder niet besproken zijn, dan kan dat het verkoopproces behoorlijk vertragen of ervoor zorgen dat de verkoop zelfs helemaal niet doorgaat. Dat kost allemaal veel tijd, gedoe en onnodige stress. Als u zelf een bouwkundige keuring laat uitvoeren, kunt u uw aanstaande kopers goed over alles informeren en komt niemand later voor verrassingen te staan. Bovendien voldoet u daarmee aan de mededelingsplicht.

Taxatie nodig? Vraag direct aan!

Taxatie rapport binnen 2 dagen na oplevering woning.